Universitat Rovira i Virgili

XXVIII Setmana Psicològica

XXVIII Setmana Psicològica

Llistat d'Aptes/no Aptes per al reconeixement de crèdits

  • La XXVIII Setmana Psicològica són unes jornades de caràcter científic i acadèmic en l'àmbit estatal amb una àmplia tradició en el si de la Universitat Rovira i Virgili, i que pretén donar a conèixer, tant a la URV com a altres universitats, els darrers avenços i temes de discussió en l'àmbit de la Psicologia. Cal ressaltar que aquesta serà l'edició ininterrompuda número vint-i-vuit d'aquestes jornades. La temàtica incideix sobre la qualitat de vida dels ciutadans i sobre les formes de vida social, ensenyant als alumnes de Psicologia la diversitat d'àmbits d'actuació, tant en el seu nivell individual com col·lectiu. La Setmana Psicològica té una orientació multidisciplinària, gràcies a la qual se superen les tradicionals divisions i fragmentacions entre les diferents disciplines i models psicològics.
  • L'activitat que es proposa té com a finalitat transmetre i debatre els diferents temes que en l'àmbit científic i pràctic proposa la Psicologia als interessats i estudiosos d'aquesta disciplina. Per això, amb aquestes jornades s'intenta donar a conèixer la importància que té la Psicologia en tots els seus àmbits d'actuació, per la qual cosa els actes realitzats són de temàtica diversa i relacionada directament amb els estudis psicològics.
  • Aquesta activitat està principalment adreçada als estudiants i professionals de la Psicologia, però també vol donar a conèixer la Psicologia a altres àmbits de l'entorn universitari. En aquest sentit, també es presenten temes d'investigació multidisciplinar i noves sortides professionals per al psicòleg.

PROGRAMA

Pujar


TALLERS

Pujar


ORGANITZACIÓ

Pujar

La XXVIII Setmana Psicològica és una activitat promoguda pel Departament de Psicologia, en l'organització de la qual participen directament els estudiants de l'Ensenyament de Psicologia de la URV. El Departament, a través de la seva Comissió Permanent, durà a terme la coordinació i l'assessorament necessaris per a la seva posada en marxa, i li correspon l'aprovació sobre els diferents aspectes organitzatius. Així doncs, el Comitè Organitzador de la XXVIII Setmana Psicològica està format:

Per una part, per la Comissió Permanent del Departament, presidida pel seu director, Dr. Andreu Vigil Colet, i la secretària, Dra. Fàbia Morales Vives, i de la qual també formen part els professors següents:

Coordinador:

Sotscoordinadors/es:

Vocals del comitè organitzador:

INSCRIPCIÓ

Pujar

Pujar

Dates d'inscripció: del 28 d'octubre al 6 de novembre de 2019.

*El reconeixement del crèdit s'haurà de fer amb posterioritat a la Secretaria Acadèmica de Campus

Enllaç web:

http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/admissio/reconeixements/seminaris-interdisciplinaris/

A la fila corresponent a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia seleccionar preinscripció online:

Haureu de posar el document acreditatiu (DNI, Passaport, ...) , la vostra data de naixement amb el format (DD/MM/YY) i per últim el codi de l'activitat que és el 311011

Un cop matriculats, us heu d'imprimir el full de matrícula.

Enllaç web: :  https://psico.fcep.urv.cat/setpsico/

S'ha d'escollir un taller per dilluns i un altre per dimarts.

BBVA: ES37 01826035490201617744

Es pot fer per ingrés o transferència, caldrà el document justificatiu del pagament.

Nota: Un cop feta la inscripció i escollits els tallers, teniu 3 dies hàbils per a pagar a l'entitat bancària i portar el full imprès de la matrícula, el rebut del banc i els tallers al Servei d'Estudiants de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia en horari de 9-18 h de dilluns a dijous i de 9-14 h els divendres.

Els estudiants de graus de la FCEP que compleixin els requisits tindran opció al reconeixement d'1 crèdit ECTS.

Requisits per a obtenir el reconeixement d'1 crèdit ECTS:

Les llistes provisionals amb la qualificació d'Apte/a o No Apte/a es publicaran el 18/12/2019 en aquesta pàgina.

Els inscrits a la XXVIII Setmana Psicològica rebran un certificat acreditatiu del Departament de Psicologia per la seva assistència i/o aprofitament.

Pujar

Dates d'inscripció: del 28 d'octubre al 6 de novembre de 2019.

Pujar

Per a poder inscriure's en algun d'aquests tipus de matrícula, els/les interessats/des s'han de posar en contacte amb la Secretaria del Departament de Psicologia a través del correu electrònic: esther.carrasco(ELIMINAR)@urv.cat

Es facilitarà una butlleta d'inscripció per comunicar les dades personals.

Enllaç web: :  https://psico.fcep.urv.cat/setpsico/

S'ha d'escollir un taller per dilluns i un altre per dimarts.

BBVA: ES37 01826035490201617744

Es pot fer per ingrés o transferència, caldrà el document justificatiu del pagament.

*Si passats 3 dies no heu entregat el justificant de pagament esborrem la reserva dels tallers.

Els inscrits a la XXVIII Setmana Psicològica rebran un certificat acreditatiu del Departament de Psicologia per la seva assistència.

Nota: Un cop feta la inscripció i escollits els tallers, teniu 3 dies hàbils per a pagar a l'entitat bancària i portar la butlleta d'inscripció, els tallers i el rebut del banc a la USGCD - Secretaria Departament de Psicologia (edifici W0 - FCEP davant de la consergeria) de 10:30 a 14 i de 14:30 a 16 h de dilluns a dijous, de 10:30 a 14 h els divendres. També es podrà enviar la documentació escanejada a: esther.carrasco(ELIMINAR)@urv.cat

Pujar

50€ conferències i tallers

30 € només conferències

Per a poder inscriure's en algun d'aquests tipus de matrícula, els/les interessats/des s'han de posar en contacte amb la Secretaria del Departament de Psicologia a través del correu electrònic: esther.carrasco(ELIMINAR)@urv.cat

Es facilitarà una butlleta d'inscripció per comunicar les dades personals.

Enllaç web: : https://psico.fcep.urv.cat/setpsico/

S'ha d'escollir un taller per dilluns i un altre per dimarts.

BBVA: ES37 01826035490201617744

Es pot fer per ingrés o transferència, caldrà el document justificatiu del pagament.

*Si passats 3 dies no heu entregat el justificant de pagament esborrem la reserva dels tallers.

Els inscrits a la XXVIII Setmana Psicològica rebran un certificat acreditatiu del Departament de Psicologia per la seva assistència.